ICT strategie Pardubického kraje 2017-2020Vložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Pardubický kraj
Realizace: 06/2016 – 09/2016

Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie Pardubického kraje 2017-2020.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Stanovení vize v oblasti rozvoje ICT, identifikace příležitostí a rizik, určení priorit, cílů a opatření k jejich naplnění.
 • Analytické šetření osobní formou se členy Rady Pardubického kraje (9 osob), s klíčovými pracovníky krajského úřadu (vedoucími odborů – 15 osob) a vybranými pracovníky útvaru informatiky (9 osob).
 • Zpracování ICT strategie Pardubického kraje 2017-2020 ve struktuře:
  • Manažerské shrnutí
  • Zdroje, cíle a východiska
  • Výchozí stav – analýza stavu ICT
  • Cílový stav
  • Transformace do cílového stavu

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.