Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“ o finanční podporu z IROP, výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.Vložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Město Králíky
Realizace: 04/2017 – 10/2017

Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“ o finanční podporu z IROP, výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování Studie proveditelnosti projektu dle závazné řídící a metodické dokumentace k IROP
  • Zpracování žádosti o finanční podporu projektu vč. povinných příloh dle závazné řídící a metodické dokumentace k IROP
  • Zpracování finanční analýzy projektu
  • Konzultace s poskytovatelem dotace
  • Předložení žádosti o finanční podporu projektu a potřebných příloh v aplikaci IS KP14+ poskytovateli dotace
  • Vypořádání a zapracování připomínek kontrolních orgánů
  • Poradenská činnost přímo související s přípravou projektu a zpracováním žádosti a jejích povinných příloh

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.