Zmapování současného stavu provozně-ekonomických systémů ČTÚVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Český telekomunikační úřad
Realizace: 03/2012 – 04/2012

Hlavním cílem projektu bylo zmapování současného stavu provozně-ekonomických systémů Českého telekomunikačního úřadu.

Předmět projektu

V rámci zakázky byla zmapována a následně zhodnocena informatická podpora provozně-ekonomických procesů vykonávaných v rámci ČTÚ.

Výstupem projektu je závěrečná zpráva, která popisuje:

 • Současný (AS-IS) stav provozně-ekonomických systémů ČTÚ
  • Analýza výchozího stavu
  • Popis silných a slabých stránek současného stavu
 • Návrh budoucího (TO-BE) stavu provozně-ekonomických systémů ČTÚ
  • Návrh optimálního stavu
  • Popis a zhodnocení navržených variant řešení
  • Závěr a doporučení

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.