Procesní audit finanční účtárny SGBD CZVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.
Realizace: 02/2012 – 03/2012

Hlavním cílem projektu bylo provedení procesního auditu finanční účtárny společnosti Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analýza procesů finanční účtárny
  • Popis procesů, vč. vstupů, výstupů, rolí
  • Procesní mapa klíčových procesů
  • Analýza přidané hodnoty procesů
  • Identifikace nedostatků / slabých míst procesů
 • Návrh optimalizace procesů finanční účtárny
  • Kategorizace doporučení pro optimalizaci (Quick Wins / Střednědobé projekty)
  • Hodnocení proveditelnosti doporučení a jeho dopadu
  • Plán implementace navržených doporučení

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.