Zpracování Strategického plánu rozvoje města RotavaVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Město Rotava
Realizace: 08/2015 – 12/2015

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje města.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Kompletní zpracování strategického plánu rozvoje s doporučenou strukturou strategie pro vedení komunitního rozvoje CLLD podle MMR ČR v následující struktuře:
  • Analytická část:
   • Vymezení území
   • Socio-ekonomická analýza
   • Analýza stávajícího potenciálu a rozvojových potřeb včetně SWOT analýzy
  • Strategická část:
   • Stanovení cílů, priorit a opatření včetně vazeb na ROP, IROP a další dotační programy
   • Akční plán (popis způsobu dosahování cílů a priorit, jednotlivé projektové kroky)
   • Finanční plán (rámcový rozpočet)
  • Implementační část:
   •  Organizační struktura, rozdělení odpovědnosti za implementaci strategie
   • Administrativní a organizační postupy (popis standardizovaných procesů)
   • Monitoring a evaluace
 • Řízení jednání pracovní skupiny, zpracování připomínek členů pracovní skupiny, zpracování a vyhodnocení dotazníkových šetření a účast při veřejném projednávání strategického plánu.

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.