Zpracování žádosti vč. povinných příloh a administrace projektu IOP „Konsolidace IT Čelákovice“Vložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Město Čelákovice 
Realizace: 04/2014 – 12/2015

Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti vč. povinných příloh a administrace projektu IOP „Konsolidace IT Čelákovice“.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Kompletní zpracování povinných příloh vč. studie proveditelnosti pro předložení žádosti města Čelákovice o dotaci z Integrovaného operačního programu, výzvy č. 22 IOP – Konsolidace IT a nové služby TC obcí včetně zpracování projektového záměru.
  • Zpracování a podání elektronické žádosti o dotaci vč. povinných příloh.
  • Administrace projektu podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podle dispozic uvedených v příloze Výzvy č. 22 IOP „Příručka pro žadatele a příjemce“.

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.