Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Háj u DuchcovaVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Obec Háj u Duchcova
Realizace: 11/2015 – 04/2016

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje obce.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analytická část Strategického plánu rozvoje obce háj u Duchcova 2016-2026
  • Charakteristika obce – území, obyvatelstvo (demografická situace), sociální situace, infrastruktura, osvětová a informativní činnost, hospodářství, trh práce, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura, nakládání s odpady, vybavenost, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sport a tělovýchova, životní prostředí, správa obce – hospodaření a majetek obce, bezpečnost, vnější vztahy a vazby
  • Východiska pro navrhovanou část
 • Realizace průzkumu veřejného mínění – dotazníkové šetření
 • SWOT analýza
 • Strategická (návrhová) část Strategického plánu rozvoje obce Háj u Duchcova 2016-2026
  • Strategické vize
  • Opatření a aktivity (tematické a prostorové)
  • Podpora realizace programu
 • Akční plán Strategického plánu rozvoje obce Háj u Duchcova 2016-2026
 • Analýza financovatelnosti strategických cílů obce z národních a evropských zdrojů

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.