Zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu Statutárního města Kladna „Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno“Vložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Statutární město Kladno
Realizace: 07/2010 – 10/2010

Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti, žádosti o finanční podporu zadávací dokumentace, analýzy a popisu pracovních rolí, analýzy a popisu životních situací jako podkladu pro realizaci projektu „Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno“.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly poskytnuty následující služby:

 • Zpracování studie proveditelnosti dle parametrů výzvy č. 09 IOP
 • Zpracování žádosti o finanční podporu dle parametrů výzvy č. 09 IOP
 • Zpracování zadávací dokumentace na dodávku komponent řešení (Integrace agend IS, Centrální identifikace uživatelů a správa uživatelských účtů a oprávnění, formulářový systém, komunikační portál, call centrum, garantované úložiště) v odhadované výši cca 40 mil. Kč
  • Popis konceptuální architektury řešení z pohledu procesního a funkčního a návrh základních architektonických principů řešení.
 • Zpracování analýzy životních situací:
  • Identifikace interních a externích životních situací
  • Identifikace činností konaných v jednotlivých životních situacích
  • Identifikace vstupů a výstupů jednotlivých činností a jejich podoby (elektronická, písemná)
  • Definice workflow jednotlivých dokumentů v rámci životních situací
 • Zpracování analýzy pracovních rolí
  • Definice hierarchické kompetenční struktury jednotlivých pracovních rolí
  • Namapování pracovních rolí na výkon jednotlivých činností
  • Namapování pracovních rolí na organizační strukturu organizace

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.