Postupy pro zajištění obnovy IT služebVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 09/2010 – 10/2010

Hlavním cílem projektu bylo poskytování konzultačních služeb pro zavádění nových postupů pro zajištění obnovy IT služeb po kritických událostech.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Poskytování služeb pro zavádění nových postupů pro zajištění obnovy IT služeb po kritických událostech (havarijní a disaster recovery plány)
  • Popis a posouzení aktuálně užívaných havarijních a disaster recovery plánů informačních systémů MF
  • Analýza rizik a hodnocení dopadů havarijních situací na činnost MF
  • Návrh metodiky tvorba havarijního plánu
  • Konzultační činnost související s výše uvedenými oblastmi

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.