Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČRVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo vnitra ČR
Realizace: 09/2011 – 10/2011

Hlavním cílem projektu byla aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČR.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Vyhodnocení plnění cílů Strategie Smart Administration, v přehledu rozděleném na jednotlivé strategické cíle dle dokumentu Základní cíle Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) v období 2007 – 2015, schváleném usnesením vlády č. 197 ze dne 28 února 2007 a souvisejících dokumentů
  • Realizaci dotazníkového a terénního šetření v organizacích veřejného sektoru (cílem je analýza stávajícího stavu)
  • Vytvoření přehledu finančního čerpání k naplňování této strategie
  • Popis vazeb cílů Strategie Smart Administration na indikátory
  • Přiřazení priorit nenaplňovaných cílů a návrh projektových okruh

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.