Vytvoření projektové kanceláře v rámci projektu Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŽPVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Státní fond životního prostředí ČR
Realizace: 08/2012 – 11/2012

Hlavním cílem projektu bylo Vytvoření projektové kanceláře v rámci projektu „Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŽP“.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování analýzy současného stavu řízení projektů SFŽP včetně příslušné analýzy souvisejících procesů a doporučení k zavedení systému řízení projektů
  • Nastavení systému projektového řízení a zpracování metodiky k řízení projektů SFŽP ve vazbách na platné interní akty řízení SFŽP a zpracování popisu konkrétních procesů SFŽP a praktické implementace této metodiky a pravidel do popisu konkrétních procesů SFŽP a praktická implementace této metodiky a pravidel do prostředí SFŽP
  • Implementace projektového řízení – vč. návrhu hlavních a dílčích procesů projektového řízení SFŽP, návrhu implementace do stávajícího řízení, vypracování organizačního designu projektové kanceláře, včetně detailních popisů interních procesů a popisů pracovních míst a kompetenčních modelů
  • Proškolení relevantních zaměstnanců SFŽP v navržené metodice a oblasti projektového řízení
  • Poradenské činnosti

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.