Vypracování metodiky pro docílení souladu procesů nakládání s dokumenty se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služběVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Česká televize
Realizace: 07/2012 – 08/2012

Hlavním cílem projektu bylo vypracování metodiky pro docílení souladu procesů nakládání s dokumenty se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Procesní analýza – zmapování a popis současné situace evidence a oběhu dokumentů
  • Identifikace slabých míst současného stavu
  • Definice životního stylu dokumentů
  • Doporučení ke změnám

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.