Procesně organizační audit ve vybraných útvarech MPSV ČRVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Delloitte Advisory, s.r.o.
Realizace: 05/2007 – 07/2007

Hlavním cílem projektu bylo posouzení budoucí potřeby zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a vyhodnocení efektivity a adaptability stávající organizační struktury a procesů. Vypracování doporučení k optimalizaci stávající organizační struktury, včetně optimalizace pracovních míst.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Posouzení budoucí potřeby zaměstnanců ministerstva
  • Vyhodnocení efektivity a adaptability stávající organizační struktury a procesů
  • Inventarizace disponibilních lidských zdrojů, vyhodnocení výkonnosti vytížení
  • Popis stávajících procesů a činností, soulad s legislativou
  • Doporučení k optimalizaci stávající organizační struktury a procesů

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.