Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra – ASMKSVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Český telekomunikační úřad
Realizace: 03/2004 – 09/2004

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit Metodiku řízení projektů ČTÚ a prováděcí metodiku pro realizační fázi projektu Automatizovaného systému monitorování kmitočtového spektra (ASMKS), jehož cílem je vybudovat a provozovat moderní, výkonný a plně automatický monitorovací systém kmitočtového spektra včetně komunikační infrastruktury datových služeb, vytvořit organizačně a technicky vícevrstvý monitorovací systém a tím zabezpečit naplnění jednoho z cílů Správy kmitočtového spektra vyplývající ze zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

Předmět projektu

Vytvoření Metodiky řízení projektů, která má následující dvě části:

  • Metodika řízení projektů ČTÚ
  • Prováděcí metodika pro realizační fázi projektu ASMKS

Metodika řízení projektů ČTÚ je zaměřena především na:

  • Organizační strukturu projektového řízení
  • Způsob plánování času a zdrojů
  • Řízení cash-flow
  • Systém vnitřního auditu
  • IS projektu
  • Dokument management

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínos:

  • Získání zkušeností z řízení rozsáhlých projektů v prostředí státní správy ČR

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.