Dodávka časově neomezeného oprávnění k výkonu práva užít software (dále jen licence) pro vlastní potřebu Nadačního fondu Českého rozhlasuVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Nadační fond Českého rozhlasu
Realizace: 03/2013 – 05/2015

Hlavním cílem projektu byla dodávka časově neomezeného oprávnění k výkonu práva užít software (dále jen licence) pro vlastní potřebu Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Dodávka licencí Generování dokumentů
  • Generování průvodních hlaviček ke složkám žadatelů (tj. list obsahující souhrnné informace o žádosti) – údajů žadatele a jednání odborné komise
  • Aplikace z připraveného obecného vzoru vytváří konkrétní smlouvy, dopisy a hlavičky na základě dat z excelu
  • Statistické přehledy – pro potřeby rady projektu, správní radu, dozorčí radu se vytváří excelové seznamy žádostí dle různých filtrů. Aplikace umožňuje (dle definovaného filtru) projít aktuální excelový seznam, porovnat ho s minule generovaným a udělat excel obsahující rozdíly
 • Dodávka licence Dodací listy
  • Genenerování dodacích listů – aplikace vytváří dodací listy pro jednotlivé školy z evidenčních excelů
  • Statistické přehledy – aplikaci provádí agregace z evidenčních excelů a přináší přehledy“ počty institucí, počty dvojic, počty měst, počty věcí a financí (vč. rozpadu na kraje)
  • Grafické a datové úpravy stavu škol/MŠ/knihoven – doplnění excelů o omezení rolet na stav školy a příznak speciálních žádostí, doplnění excelů a automatické formátování dle stavu v roletě
  • Výpočet předmětů – upravení evidenčních excelů, doplněné konstant pro kategorie, doplnění vzorce pro automatický výpočet počtu kusů v závislosti na konstantách a poměru výtěžků a dvojic z minulého roku a letošního
  • Reporting prodaných předmětů, vytvoření excelu na rozpočítávání stavu po inventuře mezi jednotlivé kraje a školy dle finančních výsledků škol

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.