Optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů úřaduVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Statutární město Kladno
Realizace: 06/2011 – 11/2012

Hlavním cílem projektu byla optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly poskytnuty následující služby:

 • Optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu
  • Zpracování Kompetenčního modelu Magistrátu města Kladna
  • Zpracování analýzy životních situací
  • Zpracování procesní analýzy s cílem posoudit možnosti a způsoby automatizace procesů
  • Zpracování komplexní analýzy systému řízení lidských zdrojů úřadu
  • Vypracování návrhu optimalizace personální politiky úřadu s ohledem na strategické cíle organizace – návaznost na dokument Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna
  • Zpracování metodik personálního řízení, organizačního řádu a popisů pracovních činností
  • Zpracování katalogu prací a systemizace pracovních míst Magistrátu města Kladna
  • Vytvoření standardů personalistiky pro vedoucí pracovníky
 • Nastavení interního systému vzdělávání
  • Vypracování komplexní analýzy stávajícího systému vzdělávání a analýza vzdělávacích potřeb cílových skupin, tvorba metodiky zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců
  • Nastavení interního systému vzdělávání včetně tvorby pilotních vzdělávacích kurzů a znalostních databází v oblasti řízení lidských zdrojů a plánu vzdělávání zaměstnanců a systém plánování a řízení osobního rozvoje
  • Nastavení systému plánování a řízení osobního rozvoje, jako nástroje kvality řízení lidských zdrojů
  • Vytvoření a implementace e-learningového prostředí pro tvorbu vlastních vzdělávacích kurzů v oblasti řízení lidských zdrojů, evidence školení, provádění průzkumů znalostí zaměstnanců, případně průzkumů jejich spokojenosti s tímto typem vzdělávání a jednotlivými vzdělávacími kurzy
  • Vytvoření 4 pilotních vzdělávacích kurzů a znalostních databází
 • Zajištění proškolení zaměstnanců a další vzdělávání
  • Prezenčně proškoleno celkem 319 osob v rámci 12-ti workshopů
  • V rámci e-learningu proškoleno celkem 360 osob

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.