Zajištění poradenských a administrativních služeb v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení dvou projektů „Zvýšení kvality návazné péče (IROP 31) a „Zvýšení kvality návazné péče II (IROP 31)“ financovaného z IROPVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Realizace: 05/2016 – 07/2016

Hlavním cílem projektu bylo Zajištění poradenských a administrativních služeb v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení dvou projektů „Zvýšení kvality návazné péče (IROP 31) a „Zvýšení kvality návazné péče II (IROP 31)“ financovaného z IROP

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Vypracování projektové žádosti dvou projektů včetně potřebných příloh a její předložení v aplikaci IS KP14+, zejména:
    • Zpracování Studie proveditelnosti projektů
    • Zpracování projektové žádosti projektů a potřebných příloh dle závazné řídící a metodické dokumentace IROP
    • Konzultace s poskytovatelem dotace
    • Předložení projektové žádosti projektů a potřebných příloh v aplikaci IS KP14+ poskytovateli dotace

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.