Nastavení jednotného standardu materiálního vybavení zaměstnanců MPSVVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizace: 03/2015 – 06/2015

Hlavním cílem projektu bylo nastavení jednotného standardu materiálního vybavení zaměstnancl MPSV.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Identifikace typů a kategorií pracovních pozic, stanovení jejich charakteristik, hierarchického uspořádání a požadavků na prostor
  • Identifikace skupin mající společné nároky na materiální vybavení
  • Stanovení vazeb mezi pracovními pozicemi a skupinami
  • Sestavení katalogu materiálového vybavení, definice sledovaných parametrů
  • Vytvoření karet materiálového vybavení pro jednotlivé pracovní pozice a skupiny
  • Zpracování výstupů je provedeno s ideovým přesahem pro import dat do systému CAFM pro podporu správy a údržby majetku

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.