Nastavení systému vzdělávání v NBÚVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Národní bezpečnostní úřad
Realizace: 04/2016

Hlavním cílem projektu bylo nastavení systému vzdělávání v NBÚ.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Studium podmínek výzvy č. 25 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy z Operačního programu Zaměstnanost
  • Zpracování projektového záměru
  • Zapracování připomínek poskytovatele dotace (MPSV)
  • Zpracování příloh projektu – odůvodnění a popis současného stavz
  • Zpracování žádosti projektu v aplikaci MS2014+

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.