Zajištění poradenských a administrativních služeb v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Kolín, a.s.“ financovaného z IROPVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Realizace: 05/2016 – 06/2016

Hlavním cílem projektu bylo Zajištění poradenských a administrativních služeb v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Kolín, a.s.“ financovaného z IROP.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování projektové žádosti
    • Definice vhodného projektu, cílů, obsahu
    • Zpracování studie proveditelnosti
    • Zpracování projektové žádosti a potřebných příloh
    • Předložení projektové žádosti a potřebných příloh v aplikaci MS2014+

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.