Provedení smluvního a fyzického auditu ICT zařízení a služebVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: PARKHOTEL Praha, s.r.o.
Realizace: 02/2010

Hlavním cílem projektu bylo vypracování smluvního a fyzického auditu ICT zařízení a služeb.

Předmět projektu

V rámci zakázky byl proveden audit zejména následujících oblastí:

 • Informační a komunikační technologie
  • Popis řešení oblastí (HW, SW, telefony, podpora uživatelů, Internet, …)
 • Smluvní audit infrastruktury ICT
  • Přehled dodavatelů ICT zařízení a služeb ve smluvním vztahu
 • Fyzický audit infrastruktury ICT
  • Inventarizace funkčních PC, serverů, switchů atp. (verze OS, konfigurace OS, HW konfigurace, seznam HW)
  • Analýza slabých míst zabezpečení Microsoft OS, systémů, aplikačních serverů
  • Sestavení DNS reportů pro domény
  • Analýza IP portů z DNS reportů
  • Analýza zabezpečení LAN – Firewally, rating, VPN přístupy (kompletnost závisí na úplnosti dodaných informací konfigurace routeru, firewallů)
 • Zhodnocení stavu ICT včetně popisu zjištěných smluvních a technických nedostatků
  • Návrh optimalizace smluvního zajištění ICT ve společnosti PARKHOTEL, Praha, s.r.o.

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.