Projektové záměry systémů e-Legislativa a e-SbírkaVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo vnitra ČR
Realizace: 12/2007 – 04/2008

Hlavním cílem projektu bylo zpracování projektových záměrů pro systémy e-Legislativa a e-Sbírka. Projektové záměry obou systémů jsou kvalitním základem pro studie proveditelnosti potřebné pro financování projektů ze strukturálních fondů Evropské unie.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly zpracovány dokumenty Projektový záměr pro systémy e-Legislativa a e-Sbírka řešící:

 • Výchozí podmínky problematiky
 • Cíle, cílové skupiny
 • Principy řešení
 • Procesní schéma
 • Časový harmonogram
 • Rozpočet projektu
 • Identifikace možných rizik
 • Zdroje projektu
 • Dokumenty projektu
 • Technické řešení projektu
 • Technickou proveditelnost projektu v navrženém rozsahu

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

 • Příprava argumentačních podkladů obou projektů
 • Vypracování technického návrhu řešení projektů
 • Specifikace zdrojů projektů pro jejich alokaci
 • Vypracování předběžného harmonogramu
 • Stanovení rozpočtu

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.