Strategický, organizační, funkční, procesní a informační audit v resortu MZV ČRVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Deloitte Czech Republic
Realizace: 01/2006 – 07/2006

Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy současné a navržení nové organizační struktury a systému řízení a vykonávání procesů na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky pro zvýšení efektivity jeho fungování.

Předmět projektu

Provedení strategického, organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu útvarů Ministerstva zahraničních věcí ČR:

  • Sekce ministra
  • Sekce logistická
  • Sekce personálně organizační
  • Útvar koordinátora zakázek a veřejných zakázek ZÚ Bělehrad
  • Provedení auditu současného stavu ICT
  • Identifikace problémových oblastí ICT a návrh na jejich řešení
  • Provedení informačního auditu MZV ČR

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.