Vytvoření katalogu ICT služeb MFVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 05/2010 – 06/2010

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření katalogu ICT služeb Ministerstva financí.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analýza současného stavu ICT služeb
 • Vytvoření Katalogu služeb a jeho naplnění
 • Vytvoření popisů služeb a provedení jejich dekompozice min. v rozsahu:
  • Základní informace o službě (předmět služby, zadavatel, uživatel, garant služby)
  • Informace o kvalitě poskytované služby (SLA)
  • Reporting dané služby
 • Definice požadavků na bezpečnost, zálohování, archivaci
 • Identifikace řešitelských skupin jednotlivých ICT služeb
 • Ověření propojení Katalogu služeb s částí front office, tedy poskytování ICT služeb uživatelům prostřednictvím Service Desku

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.