Vytvoření metodiky PRINCeGON v území (PRINCeGON – metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy)Vložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo vnitra ČR
Realizace: 04/2011 – 05/2011

Hlavním cílem projektu byla aktualizace metodiky PRINCeGON (PRINCeGON – metodika řízení projektů MV) pro potřeby její implementace do organizací územní veřejné správy.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zhodnocení stávajícího stavu projektového řízení v územní veřejné správě
  • Vytvoření základního dokumentu metodiky PRINCeGON v území, který popisuje principy řízení projektů územní veřejné správy
  • Vytvoření přílohy metodiky PRINCeGON v území, která popisuje principy a specifika řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie

Přínos pro klienta

  • Vytvoření jednotné metodiky projektového řízení pro potřeby organizací územní veřejné správy

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.