Zpracování žádosti k projektu „Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje“Vložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Zlínský kraj
Realizace: 03/2011 – 06/2011

Hlavním cílem projektu bylo zpracování analytických podkladů projektu za účelem posouzení realizovatelnosti projektu a následné zpracování Žádosti o finanční podporu projektu.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Tvorba Studie proveditelnosti
  • Tvorba Cost-benefit analýzy (CBA)
  • Vypracování podkladů pro Žádost o finanční podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie, Integrovaného operačního programu (výzvy č. 11)
  • Tvorba Žádosti o finanční podporu
  • Kompletace Žádosti o finanční podporu
  • Odevzdání Žádosti o finanční podporu na Zprostředkující subjekt IOP (CRR ČR)

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.