Zpracování a podání kompletní projektové žádosti o finanční podporu do Výzvy č. 89 OP LZZVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Statutární město Jihlava
Realizace: 06/2012 – 07/2012

Hlavním cílem projektu bylo zpracování a podání kompletní projektové žádosti o finanční podporu do Výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby, Oblast podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy (dále jen „žádost“), na projekt „Zvýšení kvality řízení statutárního města Jihlavy“.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Identifikace témat vhodných pro Výzvu č. 89
  • Analýza potřeb úřadu z hlediska Výzvy č. 89
  • Zpracování projektové žádosti v aplikaci Benefit7
  • Konzultace se zástupci zadavatele
  • Zajištění souladu projektové žádosti, včetně příloh, s metodickými pokyny vztahujícími se k Výzvě č. 89
  • Předání projektové žádosti poskytovateli dotace

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.