Zpracování a následná implementace projektového řízeníVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Město Černošice
Realizace: 02/2011 – 04/2011

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Metodiky projektového řízení popisující principy řízení projektů územní veřejné správy a specifika řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analýza současného stavu řízení projektů na MěÚ Černošice
 • Vytvoření Metodiky projektového řízení
  • Definice pravidel projektového řízení dle principů mezinárodních standardů a standardů veřejné správy
  • Definice životního cyklu projektu (definice fází, procesů a činností životního cyklu projektu)
  • Definice organizační struktury projektu
  • Definice kompetencí a rozhraní jednotlivých rolí organizační struktury projektu
  • Definice procedur a pravidel projektu
  • Definice standardů projektu (standardy, úložiště a archivace projektové dokumentace)
 • Vytvoření přílohy Metodiky projektového řízení – Řízení projektů kofinancovaných z dotačních titulů
  • Definice procesů z pohledu spolufinancování projektů z dotačních titulů
 • Implementace Metodiky projektového řízení na MěÚ Černošice

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.