Podnikové poradenství

Podnikové poradenství

Revize aplikačního portfolia České pošty

1. 1. 2021
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Solitea, a.s. Realizace: 09/2020 – 12/2020 Hlavním cílem projektu byla jednoznačná, popsaná a měřitelná úspora při správě ...

Vypracování kompletního transformačního plánu pobytové péče o děti

1. 11. 2020
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Kraj Vysočina Realizace: 07/2020 – 10/2020 Hlavním cílem projektu bylo vypracování kompletního transformačního plánu pobytové péče ...

Vytvoření nástroje na řízení evidence a změn nad akčními plány města Orlová

1. 11. 2020
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Kraj Vysočina Realizace: 07/2020 – 10/2020 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nástroje na řízení evidence a ...

Vytvoření strategického dokumentu informační a komunikační strategie statutárního města Chomutova

1. 2. 2020
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Statutární město Chomutov Realizace: 10/2019-01/2020 Hlavním cílem projektu bylo plnění veřejné zakázky „Vytvoření strategického dokumentu informační ...

Zajištění služeb a poradenství zahrnující zpracování strategického plánu Městyse Komárov na léta 2019-2025

1. 2. 2020
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Městys Komárov Realizace: 07/2019 – 01/2020 Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb a poradenství, zahrnující zpracování ...

Zpracování informační strategie statutárního města Zlín

2. 3. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Statutární město Zlín Realizace: 11/2018- 02/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování informační strategie statutárního města Zlína ...

Nastavení systému vzdělávání v NBÚ

2. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Národní bezpečnostní úřad Realizace: 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo nastavení systému vzdělávání v NBÚ. Předmět projektu ...

Zpracování studie o možnost vzniku Městského sportovního klubu (studie proveditelnosti) na území města Orlové

2. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Orlová Realizace: 02/2016 – 03/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie o možnost vzniku Městského ...

Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Háj u Duchcova

2. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Obec Háj u Duchcova Realizace: 11/2015 – 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje ...

Nastavení jednotného standardu materiálního vybavení zaměstnanců MPSV

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 03/2015 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo nastavení jednotného ...

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Rotava

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Rotava Realizace: 08/2015 – 12/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje města. Předmět ...

Dodávka časově neomezeného oprávnění k výkonu práva užít software (dále jen licence) pro vlastní potřebu Nadačního fondu Českého rozhlasu

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Nadační fond Českého rozhlasu Realizace: 03/2013 – 05/2015 Hlavním cílem projektu byla dodávka časově neomezeného oprávnění ...

Audit etického chování zaměstnanců a příslušníků rezortu MO

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo obrany ČR Realizace: 02/2015 – 04/2015 Hlavním cílem projektu byl Audit etického chování zaměstnanců a příslušníků ...

Strategický plán města Letohrad

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Letohrad Realizace: 05/2013 – 03/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu města. Předmět projektu ...

Strategický plán města Vamberk

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Vamberk Realizace: 11/2013 – 12/2014 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu města. Předmět projektu ...

Analýza úrovně klientského servisu VZP ČR pro RP Praha

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Realizace: 09/2011 – 11/2013 Hlavním cílem projektu byla Analýza úrovně klientského servisu ...

Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Statutární město Přerov Realizace: 03/2011 – 05/2013 Hlavním cílem projektu bylo vypracování níže uvedených strategických dokumentů ...

Optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Statutární město Kladno Realizace: 06/2011 – 11/2012 Hlavním cílem projektu byla optimalizace a zefektivnění řízení a ...

Analýza styčných bodů a průzkum mezi uživateli veřejných služeb

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo dopravy ČR Realizace: 01/2012 – 08/2012 Hlavním cílem projektu byla analýza styčných bodů a průzkum ...

Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Jeseník Realizace: 08/2011 – 11/2011 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření dokumentu „Metodika řízení a rozvoje ...

Procesně-organizační optimalizace a zavedení ISO 9001

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: IKA DATA, s.r.o. Realizace: 07/2010 – 10/2010 Hlavním cílem projektu byla procesně-organizační optimalizace a zavedení ISO ...

Realizace zaměřování a zjišťování pasportizačních dat v objektech České pošty

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: IKA DATA, s.r.o. Realizace: 04/2009 – 02/2010 Hlavním cílem projektu bylo zajistit pasportizační data, výkresy a ...

Příprava společnosti EMC k prověrce NBÚ pro stupeň „Důvěrné“ dle zákona č. 412/2005 Sb.

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: EMC Czech Republic, s.r.o. Realizace: 05/2009 – 08/2009 Hlavním cílem projektu byla příprava společnosti EMC Czech ...

Minimalizace dopadů ECR 261/04 do provozu ČSA

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: České aerolinie, a.s. Realizace: 2005 Hlavním cílem projektu bylo zajistit rozšíření stávajících činností oddělení Vztahů se ...

Provedení analýzy a doporučení ke smlouvám k poskytování technické a systémové podpory

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Linde Material Handling Česká republika, s.r.o. Realizace: 06/2008 – 08/2008 Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy ...

Řízení transformace a operativní podpora ALTRON SK

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Altron, a.s. Realizace: 11/2007 – 03/2008 Hlavním cílem projektu byla podpora transformace pobočky společnosti ALTRON ve ...

Srovnávací zpráva zadávací a prováděcí dokumentace projektu Národní technická knihovna: Část: SO 01-0801 – Strukturované kabeláž

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Sdružení NTK Metrostav a.s., OHL ŽS. Realizace: 07/2007 Hlavním cílem projektu bylo porovnání zadávací a prováděcí dokumentace projektu ...

Konzultační služby Novell Praha

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Novell Praha Realizace: 11/2006 – 02/2007 Hlavním cílem projektu bylo poskytování konzultačních služeb. Předmět projektu V ...

Czech ICT Project Review

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Veletrhy Brno, a.s. Realizace: 03/2005 – 10/2005 Hlavním cílem projektu byla příprava a organizace konference CIPR, ...

Konzultační služby v oblasti webové prezentace

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo zahraničních věcí ČR Realizace: 09/2007 – 10/2007 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření obsahové analýzy stávající ...

Konzultační služby v oblasti zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Úřad vlády České republiky Realizace: 09/2007 – 10/2007 Hlavním cílem projektu byla realizace analýzy potřeb klienta v ...

Organizační, ekonomický a právní audit u státní příspěvkové organizace Tiskárna MV

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 05/2007 – 07/2007 Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy současně platné organizační ...

Sběr zpětné vazby uživatelů IS SVS ČR

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Státní veterinární správa ČR Realizace: 04/2006 Hlavním cílem projektu bylo změřit úroveň spokojenosti uživatelů s IS ...

Audit plnění cílů strategie regionálního rozvoje v oblasti informačního zabezpečení

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Centrum regionálního rozvoje ČR Realizace: 2004 Hlavním cílem projektu bylo posoudit aktuální stav plnění cílů strategie ...

CAPE III

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Eurochambres (Evropská asociace hospodářských a průmyslových komor) Realizace: 09/2003 – 08/2004 Cílem projektu bylo ověřit míru ...

Audit smluvních závazků

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: GiTy, a.s. Realizace: 08/2008 – 09/2008 Hlavním cílem projektu bylo provedení auditu smluvních závazků společnosti Gity ...

Příprava outsourcingu ICT služeb ČSA

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: ČSA, a.s. Realizace: 10/2008 – 12/2008 Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy a vytvoření komplexního modelu ...

Řízení a stabilizace ICT oddělení OP TIGER a řízení implementace informačního systému Automatizovaného procesování objednávek

1. 1. 2017
Řešení: Podnikové poradenství Klient: OP TIGER, s.r.o. Realizace: 12/2015 – 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo Řízení a stabilizace ICT oddělení ...