Podnikové poradenství

Podnikové poradenství

Nastavení systému vzdělávání v NBÚ

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Národní bezpečnostní úřad Realizace: 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo nastavení systému vzdělávání v NBÚ. Předmět projektu ...

Zpracování studie o možnost vzniku Městského sportovního klubu (studie proveditelnosti) na území města Orlové

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Orlová Realizace: 02/2016 – 03/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie o možnost vzniku Městského ...

Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Háj u Duchcova

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Obec Háj u Duchcova Realizace: 11/2015 – 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje ...

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Rotava

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Rotava Realizace: 08/2015 – 12/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje města. Předmět ...

Vytvoření katalogu rizik MHMP

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Magistrát hlavního města Prahy Realizace: 09/2015 – 10/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření katalogu rizik MHMP. ...

Dodávka časově neomezeného oprávnění k výkonu práva užít software (dále jen licence) pro vlastní potřebu Nadačního fondu Českého rozhlasu

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Nadační fond Českého rozhlasu Realizace: 03/2013 – 05/2015 Hlavním cílem projektu byla dodávka časově neomezeného oprávnění ...

Východiska pro zpracování komunikační strategie a korporátní identity pro MěÚ Břeclav

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Břeclav Realizace: 06/2015 – 07/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování východisek pro zpracování komunikační strategie ...

Nastavení jednotného standardu materiálního vybavení zaměstnanců MPSV

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 03/2015 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo nastavení jednotného ...
image

Aktualizace Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Fond dalšího vzdělávání Realizace: 02/2015 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování Aktualizace Strategie digitální gramotnosti ...

Audit etického chování zaměstnanců a příslušníků rezortu MO

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo obrany ČR Realizace: 02/2015 – 04/2015 Hlavním cílem projektu byl Audit etického chování zaměstnanců a příslušníků ...