Procesní řízení

Procesní řízení

Optimalizace a zefektivnění výkonnosti finančního odboru MěÚ Vyšší Brod

1. 1. 2020
Řešení: Procesní řízení Klient: Město Vyšší Brod Realizace: 11/2019-12/2019 Hlavním cílem projektu byla Optimalizace a zefektivnění výkonnosti finančního odboru. Předmět ...

Vypracování analýzy prostředí Ministerstva pro místní rozvoj se zacílením na kompetence stanovené Kompetenčním zákonem

1. 1. 2020
Řešení: Procesní řízení Klient: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Realizace: 09/2019 – 12/2019 Hlavním cílem projektu bylo vypracování analýzy prostředí ...

Zpracování procesního auditu Krajského úřadu Zlínského kraje

1. 7. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Zlínský kraj Realizace: 12/2018- 06/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování procesního auditu Krajského úřadu Zlínského kraje ...

Procesně personální audit Magistrátu hlavního města Prahy

1. 11. 2018
Řešení: Procesní řízení Klient: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Realizace: 12/2017 – 10/2018 Hlavním cílem projektu byla realizace procesního auditu Magistrátu ...

Analýza a optimalizační návrhy v oblasti procesů a informační podpory agend MMÚL a městských obvodů

1. 3. 2018
Řešení: Procesní řízení Klient: M.C.TRITON, spol. s r.o. Realizace: 10/2017 – 02/2018 Hlavním cílem projektu byla Analýza a optimalizační návrhy ...

Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Orlová

2. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Město Orlová Realizace: 06/2015 – 04/2016 Hlavním cílem projektu byl Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Orlová. ...

Personální audit v resortu MPSV a vytvoření Personální strategie MPSV

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 10/2015 – 11/2015 Hlavním cílem projektu byl Personální audit v ...

Tvorba přehledového procesního schématu MHMP

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Hlavní město Praha Realizace: 04/2015 – 11/2015 Hlavním cílem projektu byla tvorba přehledového procesního schématu MHMP. ...

Vytvoření katalogu rizik MHMP

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Magistrát hlavního města Prahy Realizace: 09/2015 – 10/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření katalogu rizik MHMP. ...

Návrh optimalizace institucionálního zabezpečení boje s korupcí v rezortu MO

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Ministerstvo obrany ČR Realizace: 11/2014 – 03/2015 Hlavním cílem projektu byl Návrh optimalizace institucionálního zabezpečení boje s ...

Procesní a bezpečnostní audit města Přelouč

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Město Přelouč Realizace: 03/2014 – 11/2014 Hlavním cílem projektu byl Procesní a bezpečnostní audit. Předmět projektu ...

Zavedení procesního řízení statutární město Jihlava

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Statutární město Jihlava Realizace: 02/2014 – 10/2014 Hlavním cílem projektu bylo zavedení procesního řízení. Předmět projektu ...

Analýza úrovně klientského servisu VZP ČR pro RP Praha

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Realizace: 09/2014 – 11/2014 Hlavním cílem projektu byla Analýza úrovně klientského ...

Realizace procesního auditu back-office, doporučení k nastavení vztahu s externími dodavateli služeb

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Pražská informační služba Realizace: 12/2013 – 02/2014 Hlavním cílem projektu byla realizace procesního auditu back-office a ...

Zpracování procesní analýzy a sestavení rámcového procesního modelu Krajského úřadu MSK

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Moravskoslezský kraj Realizace: 11/2010 – 07/2012 Hlavním cílem projektu bylo zpracování procesní analýzy a sestavení rámcového ...

Efektivita personálního řízení Státního úřadu inspekce práce ČR

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Státní úřad inspekce práce ČR Realizace: 06/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění řízení lidských ...

Procesní optimalizace AOPK ČR

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Realizace: 09/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu byla procesní optimalizace ...

Procesní analýza pro účely workflow DMS

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Kapsch Telematic Services, s r.o. Realizace: 12/2011 – 03/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení procesní analýzy. ...

Procesní audit finanční účtárny SGBD CZ

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o. Realizace: 02/2012 – 03/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení ...

Procesní audit KBC

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Kapsch BusinessCom, s.r.o. Realizace: 01/2012 – 02/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení procesního auditu společnosti Kapsch ...

Audit procesů Výzkumného a vývojového centra Brno

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: CS SOFT a.s. Realizace: 01/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení auditu procesů Výzkumného a vývojového centra Brno. Předmět ...

Procesní audit společnosti CS SOFT a.s.

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: CS SOFT a.s. Realizace: 06/2011 – 09/2011 Hlavním cílem projektu bylo provedení procesního auditu společnosti CS SOFT ...

Procesní audit společnosti a podpora řízení ICT Sekyra Group, a.s.

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Sekyra Group, a.s. Realizace: 04/2008 – 12/2011 Hlavním cílem projektu byla realizace procesního auditu společnosti a ...

Vypracování Analýzy činností spojených s uplatňováním licenčního režimu

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Realizace: 09/2009 – 12/2009 Hlavním cílem projektu byla realizace procesní analýzy ...

Procesní a projektová analýza skupiny BDO

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: BDO Prima účetnictví s.r.o., BDO Prima Tax s.r.o., CS immobilien a.s. a CS Services, a.s. Realizace: ...

Procesní popis oddělení VSZ pro účely restrukturalizace a úpravy provozní dokumentace

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: České aerolinie, a.s. Realizace: 2005 Hlavním cílem projektu bylo zajistit procesní popis oddělení Vztahů se zákazníky ...

Transformační projekt ICT Ministerstva financí ČR II.

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 04/2006 – 04/2007 Hlavním cílem projektu byla Modernizace obsahu i principů řízení ...

Organizační, funkční, procesní a informační audit v resortu MF ČR

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Deloitte Czech Republic Realizace: 01/2005 – 07/2005 Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy současné a navržení ...

Analýza klíčových procesů a pravidla projektového řízení TV Prima

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: FTV Prima, s.r.o. Realizace: 05/2008 – 06/2008 Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy klíčových procesů a ...

Provedení informačního auditu a návrhu optimalizace informačních systémů používaných ve skupině OMG

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: PHD, a.s. Realizace: 08/2007 – 10/2007 Hlavním cílem projektu bylo provedení informačního auditu a návrhu optimalizace ...

Strategický, organizační, funkční, procesní a informační audit v resortu MZV ČR

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Deloitte Czech Republic Realizace: 01/2006 – 07/2006 Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy současné a navržení ...

Procesně organizační audit ve vybraných útvarech MPSV ČR

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Delloitte Advisory, s.r.o. Realizace: 05/2007 – 07/2007 Hlavním cílem projektu bylo posouzení budoucí potřeby zaměstnanců Ministerstva ...

Audit rekonstrukce integrovaného Ministerstva obrany ČR

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Ministerstvo obrany ČR Realizace: 05/2007 – 07/2007 Hlavním cílem projektu bylo zajištění souladu užitých postupů v ...

Zpracování procesní analýzy, optimalizace a implementace procesního řízení, poradenství, dodávka speciálního software

1. 1. 2017
Řešení: Procesní řízení Klient: Město Hustopeče Realizace: 03/2013 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování procesní analýzy, optimalizace a implementace ...